Rebel Brand Event is een handelsnaam van ONICA.nl BV geregistreerd bij de kamer van Koophandel met nummer: 61777676. BTW-nummer: NL854483949B01
E-mail: seeyou@osees.nl

Onica.nl BV
Amaryllisstraat 11
6674 GG Herveld

Artikel 1. | Algemeen
1.1 De Algemene Voorwaarden van ONICA.nl B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Rebel Brand Event. Wanneer u een artikel bestelt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze dus zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met Rebel Brand Event via seeyou@osees.nl

Artikel 2. | Overeenkomst en Bestelling

2.1 De overeenkomst is bindend op het moment dat u een bestelling plaatst. Rebel Brand Event verwerkt de bestelling nadat de betaling is ontvangen. Tot dat moment is Rebel Brand Event de enige eigenaar van de producten.

2.2 Zodra uw bestelling is verwerkt, ontvangt u per e-mail een bevestiging dat de betaling is geaccepteerd en een e-mailbericht met de details van je bestelling.

Artikel 3. | Betaling en Betaalmethoden

3.1 Bij Rebel Brand Event kunt u kiezen uit eeh beveiligde betaalmethode: Ideal.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Rebel Brand Event vrijblijvend.

3.4 Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Rebel Brand Event contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Rebel Brand Event Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Rebel Brand Event ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Rebel Brand Event twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Rebel Brand Event zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

3.5 Rebel Brand Event heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Rebel Brand Event producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

3.6 Alle prijzen van Rebel Brand Event zoals vermeld op de website zijn in euro’s exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.7 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

3.8 Creditcardgegevens zoals creditcardnummer, vervaldatum, etc., worden automatisch overgedragen via een versleuteld en beveiligd systeem naar de betaalmeester zonder dat hashtagworkmode.com of anderen toegang hebben tot deze gegevens. Zelfs in het geval van eventuele restitutie zijn volledige creditcardgegevens niet zichtbaar. Als je betaalt met Visa of Mastercard is er extra bescherming door speciale verificatiemethoden (Verified by Visa of Mastercard Secure Code).

Artikel 4. | Annulering

4.1 Het is niet mogelijk tickets terug te sturen of in te wisselen voor contant geld of anderszins in de ruimste zin. Indien Koper onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij het evenement, kan het ticket enkel na schriftelijk overleg en bevestiging van Rebel Brand Event worden overgedragen op naam van een derde. Er kan hierbij voor de tickets Rebel en Rocket geen garantie worden gegeven door Rebel Brand Event dat er ruimte is bij het verplaatsen van de voorkeuren van mentoren. Indien overdracht wordt goedgekeurd is het dus raadzaam dat degene die het ticket overgedragen krijgt, gebruikt maakt van de bestaande planning aan mentoren.

4.2 Het Rebel Brand Event kan ten alle tijden door Rebel Brand Event worden geannuleerd en/of worden verplaatst. Doorgang van het event vindt plaats indien het minimaal aantal van 25 deelnemers wordt behaald. Rebel Brand Event brengt iedere koper op de hoogte indien annulering of verplaatsing aan de orde is.

4.2 In geval van annulering zorgt Rebel Brand Event ervoor dat de ticketkosten volledig aan Koper worden voldaan en een creditnota wordt meegezonden. De ticketkosten worden binnen 30 dagen na het communiceren van het annuleren voldaan. De koopovereenkomst wordt hiermee per direct ontbonden en beëindigd.

4.3 In geval het evenement in datum verplaatst wordt, blijft de koopovereenkomst in stand. Koper wordt op de hoogte gebracht van de nieuwe data. Het is niet mogelijk de tickets te annuleren, danwel terug te sturen of in te wisselen voor contant geld of anderszins in de ruimste zin.

 

Artikel 5. | Privacy & persoonsgegevens

5.1. Wij verwerken verschillende persoonsgegevens die we ten alle tijde vertrouwelijk behandelen. Het gaat hierbij om de volgende (mogelijke) gegevens; a. Bedrijfsnaam b. Voor- en Achternaam c. Factuuradres en Vestigingsadres d. KvK-nummer e. E-mailadres f. Telefoonnummer g. Skypenaam h. Sociale media accountnamen i. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens? We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf via de website, e-mail, of Sociale Media – aangeleverd gekregen.

 

5.2 We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, het contactformulier, of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw vraag of verzoek. Wij bewaren je gegevens voor maximaal 5 jaar, zodat we je altijd goed van dienst kunnen zijn.

Nieuwsbrief
Als je jezelf hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, ontvang je deze een paar keer in de maand. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie te kunnen sturen. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Je ontvangt alleen de mails wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de mails worden de gegevens uit onze database verwijderd.

Offertes & Facturatie
Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Doorgifte Ontvangers van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor de partners/mentoren van het Rebel Brand Event en zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen, binnen en buiten de EER, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Emoworks
 • Mandy Ronda
 • Buro Alies Dorgelo
 • Be a rebel Brand
 • Brand & Concept
 • Osees Photography

 

Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.